Politica de confidentialitate - Natur House

Politica de confidentialitate

POLITICA CONFIDENTIALITATE PRIVITOARE LA PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa SC NATURDIRO SRL avand sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, str Distributiei, nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/942/2009, cod unic de inregistrare fiscala RO 262434029, reprezentata prin dnul ROTAR CLAUDIU, colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679). Rolul prezentei politici este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

SCOPUL SI REGULILE PRELUCRARII DATELOR

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume/ prenume; adresa email; nr telefon, adresa; data nasterii; seria si nr buletin, functia si societatea unde lucrati; fotografia (dupa caz); date privind starea de sanatate

Aceste date sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii SC NATURDIRO SRL (comert cu suplimente alimentare si consultanta in domeniul nutritiei alimentare).

Datele sunt necesare in scop contractual (in vederea incheierii si executarii contractelor de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii de catre societatea noastra) legal (in vederea indeplinirii unei obligatii legale a subscrisei) precum si in scop de marketing (informarea in legatura cu produsele/ serviciile noi; primire de newslettere; interviuri/ articole/ alte mijloace de reclama; acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite).

Societatea declara ca nu va opera decat cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrarii si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata termenului general de prescriptie.

Datele sunt obtinute in parte, direct de la dumneavostra – partenerii contractuali.

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul dumneavostra.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerintelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă.

Persoanele care lucreaza in numele SC NATURDIRO SRL date cu caracter personal au prevazute in contractul de munca/ fisa postului clauze de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

TEMEIUL PRELUCRARII

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: contractul de de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii; prevederile legale in vigoare; consimtamantul dumneavoastra.

DESTINATARII DATELOR

In vederea desfasurarii activitatilor in legatura cu contractul, in vederea indeplinirii obligatiilor legale si a obiectivelor de marketing, comunicam aceste date catre operatori terti sau imputerniciti, alte firme din grup, autoritati publice.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale (dreptul de acces la datele personale care va privesc, dreptul de rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete; dreptul la stergerea datelor in anumite circumstante de ex cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus; dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante de ex cand contestati exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date; dreptul de a va opune prelucrarii in anumite circumstante atunci cand are in vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului; dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor la care ati consimtit anterior, dreptul de a fi notificat, in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator, precum si dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra. Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Sibiu, judetul Sibiu, str Distributiei, nr. 2, sau la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal – dna avocat Simona Jeflea – pe adresa de email: dpo@naturhouse.ro

SC NATURDIRO SRL GDPR