General Data Protection Regulation - Natur House

General Data Protection Regulation

Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor)

Descarca Drepturile persoanei vizate – Naturhouse

Prevederile prezentei Proceduri de sistem sunt conforme cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date care stabilește un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale uniunii, destinat protejării vieții private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

Principiile și regulile stabilite de Regulamentul general privind protecția datelor privesc un drept fundamental al persoanei – dreptul la protecția datelor personale, garantat de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE și art. 16 al Tratatului UE.

Prezenta Procedură de sistem reglementează metodologia prin care persoanele vizate isi pot exercita drepturile prevazute in Regulamentul European 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal.

PROCEDURA NATURHOUSE

POLITICA CONFIDENTIALITATE PRIVITOARE LA PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Subscrisa SC NATURDIRO SRL avand sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, str Distributiei, nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/942/2009, cod unic de inregistrare fiscala RO 262434029, reprezentata prin dnul ROTAR CLAUDIU, colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679). Rolul prezentei politici este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

SCOPUL SI REGULILE PRELUCRARII DATELOR

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume/ prenume; adresa email; nr telefon, adresa; data nasterii; seria si nr buletin, functia si societatea unde lucrati; fotografia (dupa caz); date privind starea de sanatate

Aceste date sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii SC NATURDIRO SRL (comert cu suplimente alimentare si consultanta in domeniul nutritiei alimentare).

Datele sunt necesare in scop contractual (in vederea incheierii si executarii contractelor de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii de catre societatea noastra) legal (in vederea indeplinirii unei obligatii legale a subscrisei) precum si in scop de marketing (informarea in legatura cu produsele/ serviciile noi; primire de newslettere; interviuri/ articole/ alte mijloace de reclama; acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite).

Societatea declara ca nu va opera decat cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrarii si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata termenului general de prescriptie.

Datele sunt obtinute in parte, direct de la dumneavostra – partenerii contractuali.

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul dumneavostra.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerintelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă.

Persoanele care lucreaza in numele SC NATURDIRO SRL date cu caracter personal au prevazute in contractul de munca/ fisa postului clauze de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

TEMEIUL PRELUCRARII

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: contractul de de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii; prevederile legale in vigoare; consimtamantul dumneavoastra.

DESTINATARII DATELOR

In vederea desfasurarii activitatilor in legatura cu contractul, in vederea indeplinirii obligatiilor legale si a obiectivelor de marketing, comunicam aceste date catre operatori terti sau imputerniciti, alte firme din grup, autoritati publice.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale (dreptul de acces la datele personale care va privesc, dreptul de rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete; dreptul la stergerea datelor in anumite circumstante de ex cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus; dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante de ex cand contestati exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date; dreptul de a va opune prelucrarii in anumite circumstante atunci cand are in vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului; dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor la care ati consimtit anterior, dreptul de a fi notificat, in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator, precum si dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra. Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Sibiu, judetul Sibiu, str Distributiei, nr. 2, sau la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal – dna avocat Simona Jeflea – pe adresa de email: dpo@naturhouse.ro

SC NATURDIRO SRL

Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor)

Legalitate Prelucrarii Naturhouse Principiile Prelucrarii Naturhouse

Subscrisa SC NATURDIRO SRL avand sediul social in Sibiu, judetul Sibiu, str Distributiei, nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/942/2009, cod unic de inregistrare fiscala RO 262434029, reprezentata prin dnul ROTAR CLAUDIU, avand in vedere prevederile art 13 din Regulamentul General privind protectia datelor cu caracter personal formuleaza prezenta:

 

INFORMARE

Prin care va aduce la cunostinta urmatoarele:

 1. a) societatea noastra prelucreaza datele dv cu caracter personal, constand in: date de identitate – (nume/ prenume; CNP; serie si nr carte identitate; adresa); telefon, adresa email; date permis conducere;studii si experienta; fotografia (dupa caz)
 2. b) scopul prelucrarii este: necesitatea incheierii CIM (contract individual de munca) si indeplinirea unei obligatii legale a angajatorului;

Furnizarea datelor cu caracter personal este o obligatie pre-contractuala necesara incheierii contractului individual de munca, in cazul in care ati fost selectat in urma interviului. Refuzul dumneavoastra de a le oferi determina imposibilitatea societatii de a incheia si executa contractul individual de munca, precum si de a indeplini obligatiile legale ale angajatorului.

 1. c) temeiul juridic – art 6 alin 1 lit b) din GDPR (Regulamentul General privind protectia datelor cu caracter personal);

d)destinatarii datelor: serviciul resurse umane-externalizat; departamentul unde exista vacant postul; management (administrativ);

 1. e) mijloace de prelucrare – electronic/ pe suport de hartie
 2. f) durata de stocare a datelor:1 an
 3. g) persoanele vizate beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile legale in vigoare (dreptul de acces, de rectificare sau stergere a datelor; dreptul de restrictionare a prelucrarii sau de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere).

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii din Sibiu, judetul Sibiu, str Distributiei, nr. 2 sau la Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal – dna avocat Simona Jeflea – pe adresa de email: dpo@naturhouse.ro

TERMENI SI CONDITII

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.natur-house.ro.

Vă rugăm să citiţi Termenii si Conditiile (denumite în continuare în mod colectiv „Termenii”), Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte de a utiliza Site-ul web. Prin accesarea și utilizarea acestui Site web recunoașteți in mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor.

Dacă nu acceptati in mod integral Termenii și Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest Site web. Aceşti Termeni pot suferi modificări. Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul încheierii contractului relevant (astfel cum este definit mai jos) sau în momentul utilizării acestui Site.

Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact.

 1. DATELE NOASTRE

NATUR HOUSE ROMANIA (NATURDIRO SRL) organizata in baza legii romane, are sediul principal in Sibiu, str Distributiei, nr 2, jud Sibiu, CUI RO 262434029,  J 32/942/2009. NATUR HOUSE ROMANIA functioneaza in regim cu franciza cu peste 80 centre NATUR HOUSE in tara.

SITE – Domeniul www.natur-house.ro. prin intermediul acestuia UTILIZATORUL are acces la informatii privind serviciile si produsele oferite de catre NATUR HOUSE ROMANIA.

 1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecţie a datelor. Prin utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi în mod expres și neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declaraţi că toate informaţiile şi datele pe care ni le-aţi furnizat sunt veridice şi exacte.

 1. SITE-UL NOSTRU

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.natur-house.ro oferă Utilizatorilor informaţii referitoare la metoda Natur House de atingere a greutății sănătoase, acces la serviciile Natur House, informaţii referitoare la nutriţioniştii Natur House, acces la o serie de testimoniale ale poveștilor de success Natur House, date legate de franciza Natur House cat si alte informatii considerate de Natur House ca fiind de interes pentru utilizatori.

Informatiile sunt puse la dispozitia utilizatorilor in mod gratuit. Natur House este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra site-ului, respectiv asupra designului si continutului acestuia. Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Natur House, prevazute de legislatia in vigoare

Ce este un serviciu electronic?

În cadrul site-ului www.natur-house.ro, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între Utilizatori şi Centrele de Nutriţie și Dietetică Natur House.

Există un tip de serviciu electronic oferit de www.natur-house.ro: Serviciul de Programări Online, care permite Utilizatorilor să contacteze Centrul de Nutriţie și dietetică Natur House din orașul lor, în vederea solicitării serviciilor oferite de către nutriţioniştii Natur House

Prin utilizarea acestui Site vă obligaţi:

 • Să folosiţi acest Site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime legate de produsele sau serviciile Natur House
 • Sa ne furnizati date privind starea de sanatate, parametrii de inaltime, greutate etc
 • Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact si/sau identificare corecte şi exacte.

Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm solicitarea dumneavoastră.

Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu faptul ca Natur House are dreptul de a insera numele si alte informatii cu privire la client, rezultate in urma utilizarii serviciului de catre client, intr-o baza de date computerizata in urmatoarele scopuri:

 1. pentru utilizarea acestor date de catre Natur House in scopuri de vanzari, marketing si francizare;
 2. in scop de angajare de personal
 3. in scopul prevenirii sau detectarii infractiunilor sau fraudelor

Scopurile in care Natur House poate utiliza aceste informatii si persoanele carora le poate fi oferita sunt tratate pe larg in Politica privind protectia datelor cu Caracter Personal.  

Link-uri din site-ul nostru web

Site-ul nostru web poate conţine link-uri către alte site-uri web; astfel de linkuri sunt furnizate numai în scop informativ şi nu avem niciun control asupra conţinutului site-urilor web şi materialelor respective. În consecinţă, nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună care poate decurge din utilizarea unor astfel de linkuri.

Securitatea datelor personale si a informatiilor

Datele personale introduse de catre utilizatori vor fi folosite de Natur House numai in scopul declarat al acestui site. Site-ul www.natur-house.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul furnizorului de soft al Natur House.

Declinarea responsabilitatii

Natur House nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri publicate pe site.

Frauda

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului www.natur-house.ro, sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul www.natur-house.ro va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului www.natur-house.ro si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt

Nu este permis să faceţi abuz de acest site web introducând în mod deliberat viruşi informatici de tip hardware și software, precum și orice alte programe informatice neautorizare sau orice alt material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic.

Este interzis să efectuaţi orice încercare de a avea acces neautorizat la acest Site web, la serverul care găzduieşte acest Site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu Site-ul nostru web.

Este interzis sa modificati, copiati, distributii, transmite, afisa, publica, reproduce, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web

Drepturi de autor (Copyright)

Intregul continut al site-ului www.natur-house.ro este proprietatea Natur House si este protejat conform Legii drepturilor de autor. Folosirea fara acordul scris a Natur House a oricaror elemente din continutul site-ului www.natur-house.ro se pedepseste conform legilor in vigoare.

Proprietate intelectuala

NATUR HOUSE este marca inregistrata. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestei mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la titularul de marca constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că toate drepturile de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor sau conţinuturilor care sunt furnizate ca parte din acest site web ne vor reveni în continuare şi întotdeauna nouă sau licenţiatorilor noştri.

Aveţi dreptul de a folosi acest material numai cu acordul prealabil, expres furnizat de către noi sau de către licenţiatorii noştri.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuala va rugam sa ne contactati, in scris, la adresa de email: dpo@naturhouse.ro

Comunicari scrise. Notificari

Legile aplicabile prevăd ca o parte din informaţiile sau comunicările pe care vi le trimitem pot să fie în scris. Prin utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi acceptul să comunicaţi cu noi prin mijloace electronice.

Recomandarea noastră este să ne transmiteţi notificările prin intermediul formularului nostru de contact

 1. CONTRACTUL

Informaţiile prevăzute în Termeni şi datele cuprinse în acest Site web constituie o invitaţie la ofertă (invitatio ad offerendum). Nu va exista niciun contract între dumneavoastră şi noi în legătură cu niciun produs/serviciu până în momentul în care programarea dumneavoastră este acceptată în mod expres de către noi, respectiv va vom contacta telefonic pentru confirmarea programarii.

Pentru a plasa o programare la consultatie, trebuie să urmaţi procedura online de programare. Contractul dintre noi privind cumpărarea unui produs Natur House se încheie numai atunci când vă eliberam Factura/ Bonul electronic in cadrul centrelor unde a avut loc consultatia. Produsele cumparate beneficieaza de garantia oferita de producator.

 1. CARIERE

Natur House  publica pe site datele complete si corecte de identificare si contactare de catre Client/ Candidatul. Prin utilizarea formularului de contact/ cariere de pe site, Clientul/ Candidatul permite Natur House  sa il contacteze prin orice mijloc disponibil incluzand si mijloacele electronice. Completarea partiala sau integrala a formularului de contact/ cariere si trimiterea acestuia nu reprezinta in nici un fel un angajament din partea Natur House  de a contacta Clientul/ Candidatul.

Accesarea site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Natur House  se realizeaza in mod electronic, telefonic sau orice alt mod de comunicare disponibil Clientului/ Candidatului si Natur House, considerandu-se astfel ca acesta consimte primirea notificarilor din partea Natur House  in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe site.

Natur House  isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

 1. NEWSLETTERE

In momentul in care Clientul isi creaza un Cont pe Site, acceptand Termenii si Conditiile site-ului, acesta are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere din partea Natur House.

Datele preluate de la Client in scopul expedierii newslettere-lor pot si vor fi folosite de catre Natur House in limitele Politicii de confidentialitate.

 

Renuntarea la primirea newslettere-lor de catre Client se poate face in orice moment:

– Folosind legatura special destinata din cadrul oricaror newslettere

– Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere prin folosirea Contului.

– Prin contactarea Natur House , conform cu informatiile de contactare, si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru document.

 1. LEGISLATIA APLICABILA. LITIGII

Utilizarea Site-ului nostru web va fi guvernata de legislaţia romană.

Orice litigiu aparut intre Clienti si Natur House va fi rezolvata prin cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane.

Clientul confirma ca a citit si acceptat acesti termeni si conditii. Utilizarea Serviciului de catre client implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii. In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site.